Från och med hösten 2021 inleds ett samarbete mellan Bräcke kommun och Bräcke Folketshus som handlar om att BFH tack vare vårt Ung Kulturarrangörsprojket får chans att driva UG i vår regi. Samarbetet är en test under två terminer och ska därefter utvärderas. Med avtalet följer en budget motsvarande det som kommunen haft för driften samt möjlighet att nyttja den ordinarie personalen.

Två dagar i veckan får mentorerna för Kulturcrew chans att jobba tillsammans med UG-personal under UG-kvällarna. Måndagar gäller åk 7-8-9 och uppåt och Torsdagar får de yngre i åk 4-5-6 gå på UG.

Under dessa kvällar får mentorerna möjlighet att lära sig hur verksamheten går till. På ungdomsgården säljs fika, godis och dricka. Man ser till att besökarna får tillgång till musik, pingis, biljard, TV-spel och andra brädspel. Helt enkelt en plats där barnen/ungdomarna kan umgås utanför skolan med uppsyn.

Författare: Camilla Olsson