Alla evenemang och aktiviteter vi planerar har mycket arbete bakom sig, energi som människor som går på dessa tillställningar inte får se. Denna sidan är tänkt att informera för er och få se allt arbete som läggs i dagar, veckor eller månader innan ett evenemang och hur vi arbetsprocessen ser ut.

Denna checklista är något som vi använder när vi planerar inför event

Måndagar brukar vara dagen då Kulturcrew har möten/träffar om kommande event, aktuella frågor eller övriga ämnen som rör gruppen. Under mötet får en av ungdomarna vara sekreterare och då är det detta protokoll som används och fylls i efter vad som diskuteras och bestäms.

Praktik på Folketshus

Under detta projektet har Kulturcrew fått möjlighet att praktisera på Folketshus för att få kunskap och ännu mer erfarenheter. Detta för att alla ska känna sig bekväma och att de har vetskapen om hur man hanterar olika situationer. Det har även haft sin funktion i att förbereda Kulturcrew inför deras egna event genom att de känner till tekniken, lokalerna och allmän fakta/information om huset.

Författare: Mika Ingebrigtsen