Camilla Olsson (Verksamhetschef för Bräcke Folketshus) hade med start på sommarlovet 2019 samlat ihop ett gäng med ungdomar som var intresserade att vara med och utveckla egna event.

Resultatet blev Bräcke Nigth 19.

Arbetet fram till festivalen på Höstlovet var intensiv men med god hjälp från kulturskolan så blev det en fantastisk kväll.

Ett samarbete med Region JH med lokala sk KulturCrew inleddes och vi beslutade oss för att ansluta oss till detta och våra ungdomar går nu under benämningen Bräcke KulturCrew.

Nästa steg i processen blev att söka projektmedel och en ansökan till Allmänna Arvsfonden skickades in. Den blev godkänd! Drygt 2 miljoner på tre år för att utveckla unga kulturarrangörer var ett faktum.

Projektår ett

Det anställdes två mentorer till gänget. Det blev Mika 18 år, och Abdinasir 18 år, som började sitt uppdrag i början av 2020.

De och ungdomarna började planerandet för framtida event och planer för året. Men lite senare slog pandemin till och schemat fick ändras om och även antalet träffar. Under tiden fick ungdomar och ledare i uppdrag att värva nya Kulturcrewungdomar eftersom majoriteten av de nuvarande skulle börja gymnasiet.

Kulturcrew fick ett tillskott på 7-8 ungdomar som under sommaren fick gå Ung kulturarrangörsutbildningen som handlade om hur man ska tänka som arrangör och hur ett jobb som ungdom i Kulturcrew är. Under året fick de vara en del av Kulturcrew och jobba och lära sig, för att i slutet av året bli ”diplomerad Ung Kulturarrangör”

Det anordnades ett få antal event men det var under sommaren när smittan och restriktionerna minskade som de gick att börja ordna med ett schema och framtida evenemang. Under sommaren anordnades även ett studiebesök med ungdomar från Eskilstuna som besökte Bräcke och till hösten fick Bräcke träffa dem igen under en resa ner till Eskilstuna.

Trots pandemin och den tuffa situationen blev året bättre än förväntat och vi lyckades få till mycket event och praktik till ungdomarna. En blogg skapades under året där de event som genomfördes presenterades. www.ung.fhbracke.se

Projektår två

Efter det första året var gänget hungriga efter att jobba och arrangera mer. Med släppta restriktionerna blev detta nu möjlig och huset var i full gång med aktiviteter för alla åldrar.

Detta år har det varit mer praktik på Folketshus än tidigare, med fler event har det även skapats fler jobbtillfällen för Kulturcrew. Det har gjort att gruppen har utvecklats otroligt mycket och gjort att ungdomarna vågar och tar mycket mer egna initiativ och blivit mer och mer självgående. Vi har även haft lite aktiviteter utanför jobb, som middagar och en resa till Östersund Multichallenge, för att skapa gemenskap och samarbeta sinsemellan.

Ett samarbete med ungdomsgården inleddes och ett avtal med kommunen slöts om att Bräcke Folketshus under ett – tvår provår ska ta över personalen och driva UG.

UG var öppet under vinter/våren och där fick ungdomarna jobba i fiket för att hjälpa och ta lärdom från UG-personal och mentorerna. Vi provade även på lite nya idéer som att exempelvis ha kill-och tjejkvällar på UG för att få mer tjejer och killar att våga att gå ner och nyttja ungdomsgården och dess utbud. Vi fortsatte med kulturcafé men tog de till altanen på sommaren och i teatersalongen om de var dåligt väder. Tyvärr hade vi lite svårigheter med att få dit folk, vilket bl a. kunde bero på att kulturcafé var öppet samma tid som den lokala bingon. Generellt sett har vi haft en svårighet att få hit gäster till våra evenemang, ibland har det kommit många gäster och ibland väldigt få. Oavsett hur många som kommit har Kulturcrew ändå jobbat på och levererat samma standard och goda kvalité till gästerna som varit där.

Sedan hände det ofattbara, den 10 juni kom ett skyfall som skapade en översvämning på hela Folkets hus bottenvåning vilket innebar att hela ungdomsgården behövde rivas. Detta har gjort att hela den verksamheten inte kunnat varit i gång under hela sommaren och hösten, då renoveringen höll på ända fram till årsskiftet. En väldigt tråkig händelse som påverkat mycket av de aktiviteter vi kunnat ha här i huset, främst för ungdomarna. Men med detta blev det en hel renovering på UG vilket gjort den till en otroligt fräsch och ny lokal!

En annan sak som även togs tag i när vattenskadad skedde var att Folketshus fick ett godkännande av boverket till att bygga en ny ingång till UG. Detta för att anpassa så att alla ska ha möjlighet att kunna vara på UG. Ingången kommer vara en stor förbättring och utveckling för våran ungdomsgård och kommer öka tillgängligheten för alla.

En annan rolig och stor lärdom ungdomarna fick ta det här året var genom att arrangera en ungdomskonsert här på folketshus. De fick sköta allting själva med stöd från både mentorer och Camilla. De fick lära sig hur mycket tid, planering och arbete som behövs läggas under ett sådant stort event och även hur mycket som kan gå snett innan och under kvällen. Trots strul med brandlarm och förseningar var konserten lyckad och framförallt väldigt rolig och uppskattad. Denna konsert blev finalen för det andra projektåret. Nu är vi redo för att ta oss an det tredje året!