Som en del i projektet så jobbar vi med att ha kontakt med press och media. I vårat kulturcrew har vi en pressansvarig för varje år som får i uppgift att ta kontakt och även göra uttalanden i Kulturcrews namn till pressen.

Länk till Kulturcrew i radio:

https://sverigesradio.se/artikel/efterlysning-vuxna-till-kulturcafe-i-bracke

https://sverigesradio.se/artikel/pizzabakning-for-alla-i-bracke-gors-i-manga-kulturer-pa-manga-satt