Under våren valde vi att göra en förändring på kulturcafé, vi valde att flytta det till restaurangen istället för att ha det nere på UG. Detta för att ge utrymme för kill- och tjejkvällarna nere på UG men även för att försöka nå en äldre målgrupp.

Ungdomarna sköter hela caféet själva, de bakar, säljer och städar och plockar undan efter sig.