Kulturpriset: KulturCrew

Motivering: KulturCrew är ett projekt som finns i flera kommuner och syftar till att satsa på nya arrangörer för att bygga framtidens kulturliv. Projektet drivs i vår kommun av Bräcke Folkets Hus. Ett kulturcrew består av 5-15 ungdomar som är delaktiga eller ansvariga för olika kulturarrangemang. De får bland annat utbildning i värdskap, marknadsföring, scenteknik och planering. Bräcke kommun anser att detta är en mycket berömvärd satsning på att förena nytänkande med förvaltande av gamla traditioner, där ungdomarna växer med uppgiften och tillför nya perspektiv.

Kriterier: Kulturpriset avser att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden och utdelas till personer, grupper eller organisationer verksamma inom Bräcke kommun eller som på annat sätt har anknytning till kommunen.